Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mírnění škod ("harm reduction")

Jejich základní myšlenkou je toto: Některým pacientům není dočasně nebo i dlouhodobě možné nabízet léčení zaměřené k abstinenci. Proto je správné alespoň mírnit škody, které s sebou přinášejí pokračující užívání drog nebo alkoholu. Výhodou může být i to, že se někdy se podaří navázat dobrý vztah a člověk je později ochoten přijmout nějakou formu intenzivnější léčby. Mírnění škod ("harm reduction") zahrnuje mimo jiné následující postupy

 • Výměna jehel a stříkaček, poskytování dezinfekce a prezervativů, aby se snížilo riziko přenosu žloutenky a AIDS.
 • Poskytování jídla a vitamínů.
 • Možnost péče o osobní hygienu (sprcha apod.).
 • Zprostředkování lékařské pomoci pro různé tělesné nemoci.
 • Pomoc při sociálních problémech.
 • Poradenství.
 • Substituční léčba nejčastěji metadonem (o metadonu ještě podrobněji dále).

Ambulantní léčba zaměřená k abstinenci

Probíhá v různých zařízeních, některá slouží i závislým na alkoholu (ordinace AT), jiná jsou úzce specializovaná na nealkoholové drogy. Výhodou ambulantní léčby je to, že se nevyžaduje pracovní neschopnost a že člověk může např. chodit dál do školy. Většina poraden má ordinační hodiny přizpůsobeny tak, aby je lidé mohli navštěvovat i po pracovní době. Některé poradny poskytují i anonymní poradenství, člověk tedy nemusí uvádět jméno. Ambulantní léčba je velmi praktická, má ale určitá omezení. Jestliže se drogy někomu vymkly z rukou takovým způsobem, že i přes upřímnou snahu se ambulantně léčit se stav nelepší, měl by uvažovat o ústavní léčbě. Ústavní léčba bývá potřebná i u těžkých zdravotních nebo psychiatrických komplikací po drogách.

"Detox"

"Detox" je zkrácený výraz pro "detoxifikaci". Cílem detoxifikace je hlavně:

 • Zbavit tělo jedovatých látek.
 • Pomoci překonat odvykací syndrom ("absťák").
 • Zjistit, zda člověk netrpí navíc nějakou tělesnou nebo duševní nemocí, která vyžaduje léčení.
 • Navrhnout další léčení, jestliže je potřebné a pacient o něj stojí.

Pokud nedojde k nějakým komplikacím, dá se "detox" stihnout i za 7 až 10 dní. Detoxifikace se může provádět i ambulantně, v lůžkovém zařízení je to ale bezpečnější. Detoxifikačních lůžek je nedostatek. Jestliže potřebujete detox a seženete někde místo, neváhejte.

Ústavní léčba

Psychiatrické, interní nebo infekční oddělení může pomoci s léčbou důsledků braní drog. Pro překonání samotného problému s drogou bývá ale vhodná specializovaná odvykací léčba. Psychiatrická léčebna Bohnice, kde pracujeme, má např. pro lidi, kteří mají problémy s návykovými nemocemi vyčleněno šest oddělení a ani to nestačí. Délka ústavní léčby bývá v některých zařízeních pevně stanovena. U nás dáváme přednost tomu, že se na délce tým a pacient dohodnou podle individuálních potřeb a okolností.

Zařízení k dlouhodobému pobytu

Pobyt v takových zařízeních může trvat rok i déle, většinou jsou organizované na principech terapeutické komunity. Zařízení tohoto typu je u nás málo a počet lůžek v nich nepostačuje zájmu. Jsou orientované k abstinenci a mají nesporné výhody. Nevýhodou je jedině to, že tato léčba není přijatelná a dostupná pro každého a že ne každý je schopen takovou léčbu zvládnout.

Náplň léčení

Při léčení závislosti na drogách, ať už probíhá jakoukoliv formou, se osvědčily některé postupy. Ne všechna zařízení ovšem využívají všechny uvedené metody. Jestliže máte možnost volby, vyberte si program, který je co nejkvalitnější. Léčba může zahrnovat mimo jiné:

 • Tělesné vyšetření, léčbu tělesných i duševních obtíží.
 • Psychoterapii. Probíhá individuálně (jeden terapeut, jeden pacient) nebo ve skupině, což je obvyklejší. Cílem psychoterapie je překonat duševní i životní problémy, prohloubit sebepoznání i pochopení druhých. V dobře pracující skupině nachází člověk porozumění, oporu i pomoc.
 • Léčebný klub. Setkávání často velkého počtu lidí, které spojuje snaha překonat problémy s drogami. Terapeut může a nemusí být přítomen. Účastí na klubu se člověk utvrzuje ve zdravém způsobu života a zároveň pomáhá druhým. Spolupráce a přítomnost členů rodiny je většinou vítána.
 • Relaxační techniky a jógu. Pomáhají zvládnout stres, zátěž a únavu. Můžete si tak vytvořit zdravější způsob života, překonávat nepříjemné duševní stavy a možná i najít nové přátelé. Více o józe se dočtete v jedné z následujících kapitol.
 • Léky. Některé z nich mohou pomoci překonat odvykací příznaky, překonat toxickou psychózu nebo zvládnout duševní krizi. Je ale třeba opatrnost. Řada léků je totiž návykových a kombinovaná závislost na droze a původně předepisovaném léku by mohla stav zhoršit, ne zlepšit.
 • Rodinnou terapii. Kvalifikovaná spolupráce, nejčastěji s rodiči, prokazatelně zlepšuje léčebné výsledky.
 • Terapeutickou komunitu. O ní jsme se už zmínili v kapitole "Terapeutická komunita - léčebné společenství".
 • Cvičení, běh, turistiku, výlety apod. podle kondice. Dostatečně intenzivní tělesná aktivita může zlepšovat náladu i kondici. Vytváří se zdravější způsob života.
 • Rozvoj dobrých zájmů, pracovních dovedností, vzdělávání atd.